PEZA DE OVO DE MARUCA 200-300 GR OU 500-600 GR

PEZA DE OVO DE MARUCA 200-300 GR OU 500-600 GR

PEZA DE OVO DE MARUCA 200-300 GR OU 500-600 GR

Aínda non hai comentarios Escribe un comentario
Precio habitual €14,40

Creador: Anchoas e Salgado Matias López

Tipo de produto: Ozas e Mojamas

Peza 200 gr Peza 500 gr
-
+
En stock esgotado

O huevo é unha deliciosa salgadura, compoñente esencial en calquera aperitivo mediterráneo. Esta vez presentámoslles as huevas de ling, probablemente a máis consumida de todas as huevas salgadas debido á súa excelente calidade e prezo económico. Dispoñemos dunha ampla variedade de mellores huevas de peixe sobre as que se aplica un proceso de salgadura e secado completamente artesán seguindo as técnicas tradicionais dos pescadores mediterráneos.
- Ingredientes: ovas de maruca (molva, molva FAO 27), sal mariño e colorantes (vermello cochinilla AE 124, efectos negativos na actividade e atención dos nenos).
- Orixe: FAO 27 4A
-Arte da pesca: Gancho
- Envases: En bolsa de plástico con selado térmico ao baleiro.
- Peso aproximado: 250 gr ou 500 gr
- Caducidade: 6 meses.
- Creador: Anchoas e Salgado Matías López.

 

- Outra información de interese:

Anchoas Matías López conta cun sistema único de rastrexabilidade que nos permite manipular materias primas mediante un proceso completamente aséptico para obter un produto final de calidade superior e sometido a estritos controis de calidade. Durante o proceso de fabricación non se engaden nin colorantes, nin conservantes, nin glute, nin ningún tipo de produto alérxeno ou tratado xeneticamente. Son produtos completamente naturais.


Política de devolucións

O CLIENTE comprador disporá en calquera caso dun período de 7 días naturais despois de recibir o Produto para exercer o seu dereito de devolución sen ter que xustificar motivos nin ter ningunha sanción. Para iso, é posible que os produtos que se devolvan non se retiraran do seu embalaxe orixinal.
 
De conformidade co artigo 102.b) do Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, o cliente comprador Non poderá exercer o dereito de devolución dos produtos abertos ou manipulados.
 
O cliente comprador debe manifestar a súa intención de retirarse no prazo indicado e debe proceder á devolución do produto. Para iso, o CLIENTE pode enviar un correo electrónico á dirección info@mercadosalado.es incluíndo o seu nome e enderezo, así como o seu número de pedido.
 
MERCADOSALADO.ES reembolsará as cantidades pagadas polo CLIENTE sen retención de gastos. Non obstante, o custo do envío e devolución correrá a cargo do CLIENTE.
 
Unha vez recibidos os produtos sobre os que cae a retirada e comprobado o seu correcto estado, MERCADOSALADO.ES devolverá ao CLIENTE as cantidades aboadas nun prazo máximo de 10 días naturais. Os produtos que non conservan o seu envase orixinal non poden ser reembolsados.
 
Pasos:
1- Enviar un correo electrónico a info@mercadosalado.es con asunto: "Volver". Indique tamén o número de pedido e os produtos que se van devolver.
2- Agarda o noso correo electrónico de confirmación.
3- Preparar polo cliente os produtos que se devolverán no seu embalaxe orixinal e embalados adecuadamente para o seu transporte.
4- Entregar o paquete á empresa de transportes.
5- Agarde o correo electrónico de confirmación de que o produto recibido é correcto.
6- Proceda pola nosa parte para reembolsar a cantidade correspondente, se procede.

Política de privacidade

 1. INFORMACIÓN AO USUARIO

ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, como responsable do tratamento de datos, infórmalle que, segundo o disposto no Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril (RGPD) e LO 3/2018, do 5 de decembro, sobre protección e garantía de datos de dereitos dixitais (LOPDGDD), trataremos os teus datos como reflectimos nesta Política de privacidade.

Nesta Política de privacidade describimos como recollemos os seus datos persoais e por que os recollemos, que facemos con eles, con quen os compartimos, como os protexemos e as súas opcións relativas ao tratamento dos seus datos persoais.

Esta Política aplícase ao tratamento dos seus datos persoais recollidos pola empresa para a prestación dos seus servizos. Se acepta as medidas desta Política, acepta que procesemos os seus datos persoais segundo se define nesta Política.

 1. CONTACT

Denominación social: ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL
Nome comercial: ANCHOAS MATIAS LOPEZ
Número de IVE: B73341687
Enderezo: AV. AMÉRICAS, ½. POL. IND. OESTE, 30820, SUMIDERO
e-mail: info@anchoasmatiaslopez.es
 
3. PRINCIPIOS CLAVE

Sempre apostamos por ofrecer aos nosos servizos o maior grao de calidade, que inclúe o tratamento dos teus datos con seguridade e transparencia. Os nosos principios son:

 • Legalidade: Só recompilaremos os seus datos persoais con fins específicos, explícitos e lexítimos.
 • minimización de datos: Limitamos a recollida de datos persoais ao estritamente relevante e necesario para os fins para os que foron recollidos.
 • Limitación do propósito: Só recolleremos os seus datos persoais para os fins indicados e só segundo os seus desexos.
 • Precision: Manteremos os seus datos persoais precisos e actualizados.
 • Seguridade dos datos: Aplicamos as medidas técnicas e organizativas axeitadas proporcionais aos riscos para garantir que os seus datos non sufran danos, como divulgación ou acceso non autorizado, destrución accidental ou ilegal ou perda ou alteración accidental e calquera outra forma de tratamento ilícito.
 • Acceso e rectificación: Temos medios para acceder ou rectificar os teus datos cando o consideres oportuno.
 • Conservación: Conservamos os seus datos persoais de forma legal e adecuada e sempre que sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
 • Transferencias internacionais: cando os teus datos vaian ser transferidos fóra da UE / EEE, estarán protexidos adecuadamente.
 • Terceiros: O acceso e a transferencia de datos persoais a terceiros realízanse de acordo coas leis e normativas aplicables e coas debidas garantías contractuais.
 • Marketing directo e cookies: Cumprimos a lexislación aplicable en materia de publicidade e cookies.
 1. RECOLLIDA E TRATAMENTO DOS SEUS DATOS PERSOAIS
  Os tipos de datos que se poden solicitar e procesar son:
 • Datos identificativos.

Tamén recompilamos automaticamente datos sobre a súa visita ao noso sitio web como se describe na política de cookies.

Sempre que solicitemos os seus datos persoais, informarémoslle claramente de que datos persoais recompilamos e con que finalidade. En xeral, recollemos e procesamos os seus datos persoais co propósito de:

 • Proporcionar información, servizos, produtos, información relevante e novidades do sector.
 • Envío de comunicacións.
 1. LEXITIMACIÓN

De acordo coa normativa de protección de datos aplicable, os seus datos persoais poderán ser tratados sempre que:

 • Vostede nos deu o seu consentimento para os efectos do tratamento. Por suposto, pode retirar o seu consentimento en calquera momento.
 • Por esixencia legal.
 • Porque hai un interese lexítimo que non se ve prexudicado polos seus dereitos de privacidade, como o envío de información comercial, xa sexa subscribíndose ao noso boletín ou sendo cliente.
 • Porque é necesario para a prestación de calquera dos nosos servizos a través dunha relación contractual entre vostede e nós.
 1. COMUNICACIÓN DE DATOS PERSOAIS

Os datos pódense comunicar a empresas relacionadas con ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL para a prestación dos distintos servizos como xestores de tratamento. A empresa non realizará ningunha cesión, agás por obriga legal.

 1. OS SEUS DEREITOS

En relación coa recollida e tratamento dos seus datos persoais, pode contactar connosco en calquera momento para:

 • Acceda aos seus datos persoais e a calquera outra información indicada no artigo 15.1 do RGPD.
 • Rectifique os seus datos persoais que sexan inexactos ou incompletos de acordo co artigo 16 do RGPD.
 • Elimina os teus datos persoais segundo o artigo 17 da RGPD.
 • Limita o tratamento dos teus datos persoais de acordo co artigo 18 do RGPD.
 • Solicite a portabilidade dos seus datos segundo o artigo 20 do RGPD.
 • Opóñase ao tratamento dos seus datos persoais segundo o artigo 21 do RGPD.

Se prestou o seu consentimento para un propósito específico, ten dereito a retirar o consentimento concedido en calquera momento, sen afectar a legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. rrhh.

Pode exercer estes dereitos enviando unha comunicación motivada e acreditada a tuemail @ yourdomain .com

Tamén ten dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente (www.aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente.

 1. INFORMACIÓN XURÍDICA
  Os requisitos desta política complementan e non substitúen a ningún outro requisito existente segundo a lei de protección de datos aplicable, que será o que prevalecerá en todo caso.

Esta política está suxeita a revisións periódicas e a empresa pode modificala en calquera momento. Cando isto ocorre, notificarémoslle calquera cambio e pedirémoslle que releas a versión máis recente da nosa política e confirmemos a súa aceptación.

Condicións de servicio

1.-Propiedade do portal

ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, con enderezo na Avda.Américas, parcela 1/2, Polígono Industrial Oesta. 30820, Alcantarilla (Murcia) e con CIF B73341687 é o propietario do portal www.mercadosalado.es, (en diante o Portal) e o pon a disposición dos usuarios de Internet (en diante o Usuario ou Usuarios segundo corresponda), Co fin de proporcionar información sobre a empresa, os seus produtos e promocións, así como a posibilidade de mercar na súa tenda en liña.

1.2.-As presentes Condicións Xerais de Uso do Portal, xunto coas condicións xerais de contratación que rexen a prestación de servizos e / ou as condicións particulares que se poidan establecer, están destinadas a regular tanto a posta a disposición de información como as relacións comerciais que xorden entre ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL e os Usuarios do Portal.

Ao usar os servizos incluídos neste portal, adquire a condición de usuario. Tanto a navegación, como o uso e / ou o uso de calquera dos servizos do Portal, supoñen a aceptación como Usuario, sen reservas de ningún tipo, a todas e cada unha destas Condicións Xerais de Uso, das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, rexe a prestación de servizos ofrecidos no portal, así como, no seu caso, as condicións particulares que, no seu caso, poidan existir en relación coa prestación de servizos.

1.3.-ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL poderá modificar, en calquera momento e sen previo aviso, as presentes Condicións Xerais, así como as Condicións Xerais de Contratación establecidas no seguinte apartado (número 2) e / ou as condicións particulares que, no seu Neste caso, inclúense publicando as devanditas modificacións no Portal para que poidan ser coñecidas polos Usuarios, sempre antes de visitar o Portal ou mercar calquera produto ofrecido no Portal.

 

2.-Condicións xerais de contratación na tenda en liña de www.mercadosalado.es

2.1.-Condicións xerais de contratación

2.1.1.-Estas condicións xerais de contratación, xunto coas condicións particulares que se poidan establecer, regularán expresamente as relacións que xurdan entre ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL e os USUARIOS que utilizan a TENDA, así como con terceiros que contraten os produtos ofrecidos. a través dela.

2.1.2.-Estas Condicións Xerais preparáronse de acordo co establecido nas seguintes normas:

-Lei 7/1998 de condicións xerais de contratación,

-Decreto real 1906/1999 polo que se regula a contratación telefónica ou electrónica con condicións xerais no desenvolvemento do artigo 5.3 da Lei 7/1998 ,,

-Lei 7/1996, de regulación do comercio polo miúdo,

-Real Decreto-lei 14/1999 que regula a sinatura electrónica,

- Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto revisado da Lei xeral de defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

2.2.-Produtos ofrecidos. Sistema de compra.

2.2.1.-Os produtos ofrecidos na tenda, xunto coas súas características e prezos aparecerán na pantalla.

Os produtos estarán dispoñibles á venda ata esgotar as existencias. Os prezos indicados na pantalla son en euros e inclúen o IVE e calquera outro imposto que poida ser aplicable. Os custos de transporte detallanse ao finalizar o pedido. Os prezos son actuais, agás erros tipográficos.

As ofertas amosaranse correctamente na pantalla. ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL resérvase o dereito de decidir, en calquera momento, os produtos que se conteñen e ofrecen aos usuarios a través da tenda. Deste xeito, ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL poderá en calquera momento engadir novos produtos aos incluídos na tenda, entendéndose, salvo disposición en contrario, que estes novos produtos rexeranse polo disposto nas Condicións xerais de contratación vixentes en ese momento.

Así mesmo, ANCHOAS MATÍAS LOPEZ, SL resérvase o dereito de deixar de proporcionar acceso, en calquera momento e sen previo aviso, a calquera dos produtos ofrecidos na tenda.

2.2.2.-Para a adquisición dos produtos ofrecidos na tenda ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, seguiranse as instrucións que aparecen no formulario de pedido.

2.2.3.-Unha vez cuberto o formulario de pedido e enviado a ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, as presentes Condicións Xerais de Contratación, así como as Condicións Particulares existentes, entenderanse lidas e aceptadas.

A compra entenderase realizada no enderezo de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL situado na Avda. Américas, parcela 1/2, Polígono Industrial Oesta. 30820, Alcantarilla (Murcia)

2.2.4.-Unha vez realizada a compra e no menor tempo posible, sempre antes de que transcorran trinta (30) días desde a execución da compra, o servizo de atención ao cliente de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL enviará ao Usuario comprador, que o solicitou, ao enderezo indicado no formulario ou por correo electrónico á conta de correo electrónico que o Usuario indicou no seu rexistro, a factura correspondente. A confirmación do pedido enviada por ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL non será válida como factura, só como proba de compra.

2.3.-Forma de pagamento, entrega e retirada de pedidos

2.3.1.-O pagamento do prezo da mercadoría adquirida e os gastos de envío asociados a eles, que aparecerán na pantalla, pódese realizar mediante tarxeta de crédito, PayPal, transferencia bancaria ou contra reembolso.

Para proceder ao pago con tarxeta de crédito, o Usuario debe seguir as instrucións que aparecen na pantalla, proporcionando a seguinte información:

-Número de tarxeta.

-Data de caducidade.

-Codigo CVV2 ou CVC2 da tarxeta

Todos os datos proporcionados para estes fins están cifrados baixo o protocolo SSL (Secure Socket Layers) para garantir a máxima seguridade.
ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL resérvase o dereito de solicitar a calquera usuario da tenda que realice unha compra, xustificar o pagamento da mesma e / ou identificarse mediante a contribución por medios telemáticos (fax, correo electrónico ou similar ) dun documento que o identifica como comprador e que pode incluír o enderezo de entrega (DNI, pasaporte, tarxeta de residente, certificado de rexistro, etc.).

2.3.2.-ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL comprométese a entregar os bens comprados polo Usuario, ao enderezo do comprador indicado para tal efecto no formulario de pedido (non se entregarán produtos ás caixas de correos nin ás cabinas telefónicas), en o menor tempo posible e, en calquera caso, sempre antes dos 7 días hábiles (de luns a venres) desde a data de formulación do pedido (excluíndo festivos e fins de semana).

2.3.3.-O Usuario-Comprador disporá dun período de sete (7) días hábiles, segundo o calendario oficial do seu lugar de residencia, para resolver a venda sen incorrer en ningunha penalización ou gasto, incluídos os gastos correspondentes á devolución. de ben.

O prazo de sete días establecido no parágrafo anterior computarase a partir da recepción polo comprador dos bens comprados. Non obstante, se o comprador tivo coñecemento do dereito de desistimento despois da data de recepción dos bens comprados, o prazo de sete días comezará a contar a partir da data en que tivo coñecemento do seu dereito de devolución, en carga, mercadorías compradas. En calquera caso, entenderase que o comprador coñeceu o dereito de retirada da entrada na Tenda, o que require a lectura e aceptación das presentes Condicións Xerais do Contrato e, en todo caso, desde o momento no que se realiza o pedido.

As devolucións do pedido deben enviarse a:

ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL
Avda.Américas, parcela 1/2, Polígono Industrial Oesta. 30820, Alcantarilla (Murcia)

Exercido polo comprador o dereito de resolución e comprobado o estado perfecto e inalterado da mercadoría unha vez no almacén de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, devolverá as cantidades recibidas mediante crédito, sen retención algunha, de xeito inmediato e nunca nun período superior a trinta días.

Non obstante o anterior, exclúese o dereito de resolución (retirada) naqueles casos en que pola natureza do contido dos servizos sexa imposible levalo a cabo, sen prexuízo da reclamación de danos sufridos ou cando a mercadoría devolva ao o almacén ou o seu envase non están completos e están en perfecto estado.

 

3.-Política de protección de datos persoais

3.1.-Para os efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal (LOPD), ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL informa ao usuario da existencia dun ficheiro de datos automatizado de carácter persoal creado cos datos obtidos no Portal por e para ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, e baixo a súa responsabilidade, a efectos de información e comercialización dos produtos ofrecidos na Tenda, así como a realización de promocións, publicidade e informativo por calquera medio (correo electrónico, correo postal, teléfono, teléfono móbil, etc.) sobre a súa carteira de produtos que poden ser do seu interese, para ampliar e mellorar os seus produtos adaptando as súas ofertas ás preferencias ou necesidades dos seus Usuarios e para permitir a navegación personalizada polo Portal.

3.2.-O usuario acepta expresamente a inclusión dos datos recollidos durante a navegación polo Portal, ou facilitados cubrindo calquera formulario, así como os derivados da relación comercial e / ou entrega dos produtos comprados, no ficheiro automatizado de datos persoais a que se refire o apartado 3.1. Durante o proceso de recollida de datos, informarase ao Usuario do carácter obrigatorio ou non obrigatorio de recoller eses datos para a entrega dos Produtos, excepto para realizar pedidos, caso en que ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL informa ao Usuario a partir deste momento Non se considerará voluntario, polo que será necesario incluílo para a formalización da orde de compra, proporcionar os datos relacionados coa identidade, enderezo e número de tarxeta de crédito para realizar o pagamento, xa que estes datos son necesarios para o formalización e conclusión da venda.

3.3.-O Usuario poderá exercer, respecto dos datos recollidos na forma prevista no apartado anterior, os dereitos recoñecidos na Lei orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación, cancelación de datos e oposición, se É relevante, así como a revogación do consentimento para a transferencia dos seus datos.

Os dereitos mencionados no parágrafo anterior poderán ser exercidos polo Usuario mediante unha solicitude escrita e asinada dirixida ao seguinte enderezo:

ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL
Avda.Américas, parcela 1/2, Polígono Industrial Oesta. 30820, Alcantarilla (Murcia)

ou enviando un correo electrónico ao enderezo shopping@anchoasmatiaslopez.es

3.4 ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL comprométese, no uso dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a cumprir a súa obriga de gardalo e adoptar todas as medidas necesarias para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, segundo o disposto no Regulamento de medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñen datos persoais, aprobado polo Real decreto 994/1999, do 11 de xullo.

 

4.-Propiedade intelectual e industrial. Prohibición de hipervínculos

4.1.-Todo o contido amosado no Portal e especialmente, deseños, textos, gráficos, logotipos, iconas, botóns, software, nomes comerciais, marcas comerciais, debuxos industriais ou calquera outro signo susceptible de uso industrial ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL e os comerciais están suxeitos aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL ou de terceiros propietarios que autorizaron debidamente a súa inclusión no Portal.

4.2.-En ningún caso se entenderá concedida ningunha licenza ou renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos, nin se confire ningún dereito, e especialmente, de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública dos devanditos dereitos. contidos sen a expresa autorización previa de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL ou dos propietarios correspondentes.

4.3.-Non se poderá establecer ningunha ligazón a www.mercadosalado.es desde ningún outro sitio web sen o consentimento previo e expreso de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL

 

5.-Responsabilidade de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL

5.1.-ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, só será responsable dos danos e prexuízos que o Usuario poida sufrir como consecuencia do uso do Portal cando os ditos danos sexan atribuíbles a un acto malicioso do mesmo. O Usuario recoñece e acepta que o uso do Portal, así como a adquisición dos produtos, realízase baixo o seu propio risco e responsabilidade.

5.2.-ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL non se fai responsable dos danos que puidesen derivarse, con carácter meramente ilustrativo e non limitativo.

-Inferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías e / ou desconexións no funcionamento operativo deste sistema electrónico ou nos dispositivos e equipos informáticos dos Usuarios, motivadas por causas máis alá de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, que impiden ou demoran a realizar pedidos ou navegar polo Portal;

- Atrasos ou bloqueos no uso causados ​​por deficiencias ou sobrecargas de Internet ou doutros sistemas electrónicos;

-Que pode ser causado por terceiros a través de interferencias ilexítimas fóra do control do Portal e que non sexan imputables a ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL;

-As diverxencias da información, documentación e / ou outro contido do Portal que poida existir entre a versión electrónica e a versión impresa;

-Non prestar o Servizo nin permitir o acceso por causas non imputables a ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, debido ao Usuario, a terceiros ou en casos de forza maior.

5.3.- ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL non controla, en xeral, o uso que os usuarios fan do servizo.
En particular ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL non garante baixo ningún concepto que os Usuarios utilicen o Servizo de acordo coa lei, estas Condicións Xerais, a moral e os bos costumes e orde pública xeralmente aceptados, nin que o fagan con dilixencia e prudente.

 

6.-Obrigas do usuario.

6.1.-En xeral, o Usuario comprométese a cumprir este Aviso Legal, así como a cumprir as advertencias ou instrucións especiais de uso que figuran nel ou no Portal e a actuar sempre de acordo coa Lei, os bos costumes e requisitos de boa fe, utilizando a debida dilixencia adecuada á natureza do servizo que goza, absténdose de utilizar o Portal de calquera xeito que poida evitar, danar ou prexudicar o seu normal funcionamento, os bens ou dereitos de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL , ao resto de Usuarios ou en xeral a calquera terceiro.

6.2.-En concreto, e sen implicar ningunha restrición á obriga asumida polo Usuario en xeral de acordo co apartado anterior, o Usuario comprométese, tanto no uso do Portal, como na adquisición dos produtos do Tenda:

-No caso de rexistrarse, o Usuario comprométese a proporcionar con veracidade os datos facilitados e a mantelos actualizados.

-Non introduza, almacene ou divulgue no Portal ou desde ela información ou material difamatorio, difamatorio, obsceno, ameazante, xenófobo, que incite á violencia á discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía, relixión ou calquera outra o formulario viola a forma, a orde pública, os dereitos fundamentais, as liberdades públicas, o honor, a privacidade ou a imaxe de terceiros e na normativa xeral vixente.

-Non introducir, almacenar nin difundir a través do Portal ningún programa informático, datos, virus, código, hardware ou equipos de telecomunicacións ou calquera outro instrumento ou dispositivo electrónico ou físico que poida causar danos ao Portal, nalgún dos Servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL, de calquera usuario, ou en xeral de calquera terceiro, ou que doutro xeito sexa capaz de causar calquera tipo de alteración ou impedir o normal funcionamento de o mesmo.

-Non use identidades falsas, nin suplantar a identidade doutras persoas no uso do Portal ou no uso ou adquisición de calquera dos Produtos, incluído o uso de contrasinais ou códigos de acceso de terceiros ou doutro xeito.

-Non destruír, alterar, desactivar ou danar os datos, información, programas ou documentos electrónicos de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL ou de terceiros.

-Non introducir, almacenar nin difundir a través do Portal ningún contido que infrinxa os dereitos de propiedade intelectual, segredos industriais ou comerciais de terceiros, ou en xeral calquera contido que non teña, segundo a lei, o dereito a poñelo a disposición de terceiros. .

 

7.-Comunicacións
Para os efectos deste aviso legal e para calquera comunicación que sexa necesaria entre ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL e os usuarios, deberían dirixirse a:

ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL
Avda.Américas, parcela 1/2, Polígono Industrial Oesta. 30820, Alcantarilla (Murcia)

As comunicacións de ANCHOAS MATIAS LÓPEZ, SL ao Usuario realizaranse de acordo cos datos facilitados por este ao rexistrarse no Portal.

Arriba
Engadiuse á cesta da compra
Non se puido engadir á cesta da compra
Produto engadido con éxito á lista de desexos